ΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ 1829 ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
ΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ 1829 ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ (EL)
ΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ 1829 ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ (EN)

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα Ελληνικά. (EL)
Dans une époque de grands efforts pour l'organisation de l'état grec, qui était nouvellement établi, Spyridon Skoufos a adressé en Octobre 1829 au gouverneur Jean Kapodistrias un «Mémoire sur la statistique de la Grèce». L'auteur a rédigé ce mémoire sous l'influence des idées qui existaient depuis longtemps en Europe; on peut constater cette influence tant sur le plan général, que sur les termes utilisés (par exemple, Arithmétique Politique), sans toutefois que le rédacteur ignore la réalité grecque. Dans les vingt pages du Mémoire Skoufos met l'accent sur la nécessité d'un dénombrement de la population et décrit la manière par laquelle on peut le réaliser tant par des recensements, que par l'organisation de l'état civil (enregistrement des naissances, mariages et décès). Skoufos rédigea ce Mémoire dans le but évident de se faire procurer un emploi public, ce qui lui fut accordé, en 1833, après l'arrivée du roi Othon. On ignore si ce Mémoire a influencé les méthodes statistiques de l'état grec; on peut cependant dépister quelques similitudes entre le Mémoire de Skoufos et quelques textes postérieurs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1996-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 18 (1996); 181-190 (EL)
Mnimon; Vol 18 (1996); 181-190 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.