Α Cultural History of Gesture from Antiquity to the Present Day, with an introduction by Sir Keith Thomas, edited by Jan Bremmer and Herman Roodenburg

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Mnimon  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1996 (EN)
Α Cultural History of Gesture from Antiquity to the Present Day, with an introduction by Sir Keith Thomas, edited by Jan Bremmer and Herman Roodenburg (EL)
Α Cultural History of Gesture from Antiquity to the Present Day, with an introduction by Sir Keith Thomas, edited by Jan Bremmer and Herman Roodenburg (EN)

ΚΥΡΚΙΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Δεν παρατίθεται περίληψη. (EL)
No abstract. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1996-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 18 (1996); 218-223 (EL)
Mnimon; Vol 18 (1996); 218-223 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)