ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ, ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ, ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (EL)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ, ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (EN)

ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ, ΑΝΝΑ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
The article depicts the problems and contradictions in recent Greek historiography concerning the so-called Greek diaspora phenomenon. It is divided into three parts: 1) Levantines and Europeans, 2) What we are talking about? 3) Comparative history and migration. In the first part, through a re-reading of unpublished commercial correspondence, is shown the «diaspora» of terms used by testimonies and historians. The second part criticizes the use of these terms as if they represented unchanged historical realities. Moreover, it is criticized the fact that studies with a theoretical-explanatory scheme, based on meagre research, have recently been replaced by descriptive-informative monographs, without any theoretical ambitions. There follows part three proposing a multiple-comparative analysis of groups, networks and even personal itineraries of greek immigrants which could elaborate a new conceptual base for future research. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2000-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 22 (2000); 239-246 (EL)
Mnimon; Vol 22 (2000); 239-246 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.