Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ (EL)
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ (EN)

ΑΡΩΝΗ-ΤΣΙΧΛΗ, ΚΑΙΤΗ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
Le texte se rapporte au caractère de la lutte des producteurs du raisin sec du Nord-Est du Péloponnèse et à leurs revendications, quand, à la fin du XIXème siècle ils ont été touchés par la crise du raisin sec. Ce mouvement social sort du cadre d'une lutte des classes. Il ne s'agit pas, comme il a été dit, d'une lutte des agriculteurs contre les grands propriétaires fonciers, contre le capital ou contre l'Etat. La lutte pour sauver le raisin sec et tous ceux qui en vivaient, exprime une protestation globale de toutes les couches sociales touchées par la crise. Les populations touchées remettent leur avenir à l'Etat et à sa politique économique dont dépend leur survie. L'Etat n'est pas pris en compte comme étant l'image d'une classe souveraine, mais comme n'étant pas l'image du «monde» du raisin sec. C'est ainsi que la défense des producteurs du raisin sec du Sud du pays résonne comme une défense d'intérêts locals et communs, ayant comme mandataire direct le Parlement. Les demandes et les revendications des intéressés directs sont mises sur le tapis à travers des manifestations de combat nouvelles pour la société grecque, comme les groupements commerciaux, fonciers et agricoles, les associations, et surtout les grandes mobilisations, les manifestations massives, les décrets et les pétitions au gouvernement, au Parlement et au Roi. Toutes les couches de la société participent à cette lutte qui est menée aussi bien par les citadins que par les campagnards. Les litiges qui fleurissent ne font pas s'affronter les classes sociales, mais les différentes régions qui, selon la qualité du raisin sec qu'elles produisaient, avaient des intérêts opposés. Ces régions s'affrontaient d'une telle manière que les gens de l'époque parlaient d'une «Seconde Guerre du Péloponnèse». On mentionne notamment les positions des députés durant les débats au Parlement sur les solutions à la question du raisin sec. Il est intéressant de noter que les députés du Péloponnèse se montrent en majorité d'accord avec les revendications faites dans leur propre circonscription électorale, et non avec les positions du parti auquel ils appartenaient. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2000-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 22 (2000); 247-258 (EL)
Mnimon; Vol 22 (2000); 247-258 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.