ΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ: 1887-1903. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ: 1887-1903. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ (EL)
ΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ: 1887-1903. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ (EN)

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Vangélis Karamanolakis, L'hôpital Dromokaitio (1887-1903)Dans les années 1880, la ville d'Athènes est dotée de son premier hôpitalpsychiatrique privé, financé par un legs du commerçant, originaire del'île de Chios Zorzi Dromokaïti. L'hôpital Dromokaïtio, d'après le nomdu donateur, est installé à la périphérie de la ville. Il dispose le matériel,y compris médical, le plus avancé pour l'époque et vise la clientèle demalades payant mais prévoit aussi la prise en charge d'un nombre limitéde malades indigents. Le projet que défend cette institution, celui dutraitement scientifique de malades aliénés en milieu fermé, est accepréfroidement par ses destinataires, surtout du fait d'attitudes et des pratiquesfortes et bien établies mais aussi de l'expérience négative déjàaccumulée par sa mise en oeuvre en Europe occidentale. Le résultat estla prise en charge d'un nombre très limités de patients, choisis sur labase de critères sociaux et dans une moindre mesure sur la base de critèresmédicaux (en majorité des hommes, surtout des citadins, d'âge moyen,atteints de maladies lourdes et chroniques). Cet état de fait en liaisonavec les difficultés inhérentes à la psychiatrie conduiront rapidement àune rupture de confiance envers l'institution qui se manifestera par le départ de très nombreux malades. D'un autre coté la mise à dispositionde l'hôpital dans le réseau des établissements philanthropiques, trèsprésents à cette époque, son financement privé par des particuliers quirevendiquent une participation active dans les affaires de l'hôpital, lesattitudes idéologiques enfin qui font la correspondance entre maladiepsychique et classes inférieures, vont contribuer a renforcer le côté philanthropiquede l'insitution et vont provoquer l'augmentation substantielledes patients indigents jusqu'à dépasser le nombre de patients payants.Le résultat final sera la mise à l'écart du projet initial de l'hôpital jusqu'àsa transformation en asile. (EL)
Vangélis Karamanolakis, L'hôpital Dromokaitio (1887-1903)Dans les années 1880, la ville d'Athènes est dotée de son premier hôpitalpsychiatrique privé, financé par un legs du commerçant, originaire del'île de Chios Zorzi Dromokaïti. L'hôpital Dromokaïtio, d'après le nomdu donateur, est installé à la périphérie de la ville. Il dispose le matériel,y compris médical, le plus avancé pour l'époque et vise la clientèle demalades payant mais prévoit aussi la prise en charge d'un nombre limitéde malades indigents. Le projet que défend cette institution, celui dutraitement scientifique de malades aliénés en milieu fermé, est accepréfroidement par ses destinataires, surtout du fait d'attitudes et des pratiquesfortes et bien établies mais aussi de l'expérience négative déjàaccumulée par sa mise en oeuvre en Europe occidentale. Le résultat estla prise en charge d'un nombre très limités de patients, choisis sur labase de critères sociaux et dans une moindre mesure sur la base de critèresmédicaux (en majorité des hommes, surtout des citadins, d'âge moyen,atteints de maladies lourdes et chroniques). Cet état de fait en liaisonavec les difficultés inhérentes à la psychiatrie conduiront rapidement àune rupture de confiance envers l'institution qui se manifestera par le départ de très nombreux malades. D'un autre coté la mise à dispositionde l'hôpital dans le réseau des établissements philanthropiques, trèsprésents à cette époque, son financement privé par des particuliers quirevendiquent une participation active dans les affaires de l'hôpital, lesattitudes idéologiques enfin qui font la correspondance entre maladiepsychique et classes inférieures, vont contribuer a renforcer le côté philanthropiquede l'insitution et vont provoquer l'augmentation substantielledes patients indigents jusqu'à dépasser le nombre de patients payants.Le résultat final sera la mise à l'écart du projet initial de l'hôpital jusqu'àsa transformation en asile. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1998-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 20 (1998); 45-66 (EL)
Mnimon; Vol 20 (1998); 45-66 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.