ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ (SZENTENDRE)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Mnimon  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1998 (EN)
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ (SZENTENDRE) (EL)
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ (SZENTENDRE) (EN)

ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ.

Charalampos G. Chotzakoglou, Die Griechischen Gemeinden Ungarns anhandder Archive des serbischen Bistums in Szentendre bei BudapestDie ersten Ergebnisse einer Forschungsreise (Sommer 1996) über dieArchive der ehemaligen griechisch-orientalischen Gemeinden des 17.-18.Jh.s in Ungarn (Eger, Karcag, Kecskemet, Miskolc, Pest, Vâc) werdenhier berichtet. Zahlreiche archivalische Quellen, die das Leben der Griechenin Ungarn dokumentieren, definden sich heute im Archiv des serbischenBistums in Szentendre bei Budapest. Die erforschten Dokumente—hauptsächlich die griechisprachigen—, die auch in Mikrofilm aufgenommenwurden, bringen Informationen ins Licht über die Tätigkeitdes ersten griechischen Bischofs von Budapest, Dionysios Popovits, dieStruktur des Bistums und der Bezeihungen zwischen ihm und den orthodoxenGemeinden Ungarns. Das Archiv enthält auch Berichte der orthodoxenPriester, Anträge der Lehrer der Gemeinden, Testamente, osmanischeUrkunde, Schukalten, Dokumente über den griechischen Freiheitskampfund Briefe über den Versuch des Bischofs Dionysios, einegriechisch-theologische Akademie in Budapest zu gründen. Die aufgenommenenDokumente werden zur Veröffentlichung vorbereitet. (EL)
Charalampos G. Chotzakoglou, Die Griechischen Gemeinden Ungarns anhandder Archive des serbischen Bistums in Szentendre bei BudapestDie ersten Ergebnisse einer Forschungsreise (Sommer 1996) über dieArchive der ehemaligen griechisch-orientalischen Gemeinden des 17.-18.Jh.s in Ungarn (Eger, Karcag, Kecskemet, Miskolc, Pest, Vâc) werdenhier berichtet. Zahlreiche archivalische Quellen, die das Leben der Griechenin Ungarn dokumentieren, definden sich heute im Archiv des serbischenBistums in Szentendre bei Budapest. Die erforschten Dokumente—hauptsächlich die griechisprachigen—, die auch in Mikrofilm aufgenommenwurden, bringen Informationen ins Licht über die Tätigkeitdes ersten griechischen Bischofs von Budapest, Dionysios Popovits, dieStruktur des Bistums und der Bezeihungen zwischen ihm und den orthodoxenGemeinden Ungarns. Das Archiv enthält auch Berichte der orthodoxenPriester, Anträge der Lehrer der Gemeinden, Testamente, osmanischeUrkunde, Schukalten, Dokumente über den griechischen Freiheitskampfund Briefe über den Versuch des Bischofs Dionysios, einegriechisch-theologische Akademie in Budapest zu gründen. Die aufgenommenenDokumente werden zur Veröffentlichung vorbereitet. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1998-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 20 (1998); 271-275 (EL)
Mnimon; Vol 20 (1998); 271-275 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)