ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1715-1821)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1715-1821) (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1715-1821) (EN)

ΠΥΛΙΑ, ΜΑΡΘΑ

Martha Pylia, Fonctions et autonomie des communes moréotes pendant ladeuxième occupation ottomane (1715-1821)En Morée, comme dans les autres régions de l'empire ottoman, les chefs locaux, musulmans et chrétiens, exerçaient leurs activités dans les limitesimposées par le système ottoman. Ils étaient alors chargés de laperception des impôts et de l'imposition de l'ordre à l'intérieur de leurscirconscriptions. De plus, les autorités chrétiens, ecclésiastiques et laïques,jouissaient d'une large juridiction en matière du droit civil. Il est trèsintéressant que les chefs des communes chrétiennes exerçaient une influencedécisive sur la nomination des k a d 1. Le gouvernement centralsurveillait les autorités locales et appliquait le principe «diviser pourrégner», afin de contrôler leurs prétentions dangereuses. (EL)
Martha Pylia, Fonctions et autonomie des communes moréotes pendant ladeuxième occupation ottomane (1715-1821)En Morée, comme dans les autres régions de l'empire ottoman, les chefs locaux, musulmans et chrétiens, exerçaient leurs activités dans les limitesimposées par le système ottoman. Ils étaient alors chargés de laperception des impôts et de l'imposition de l'ordre à l'intérieur de leurscirconscriptions. De plus, les autorités chrétiens, ecclésiastiques et laïques,jouissaient d'une large juridiction en matière du droit civil. Il est trèsintéressant que les chefs des communes chrétiennes exerçaient une influencedécisive sur la nomination des k a d 1. Le gouvernement centralsurveillait les autorités locales et appliquait le principe «diviser pourrégner», afin de contrôler leurs prétentions dangereuses. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2001-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 23 (2001); 67-98 (EL)
Mnimon; Vol 23 (2001); 67-98 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.