ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ TOΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΚΑΙ Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ TOΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΚΑΙ Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ TOΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΚΑΙ Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (EN)

ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΧΑΡΗΣ

Haris Exertzoglou, Political rituals in Modem Greece: the reburial ofPatriarch Gregory V and the 50th anniversary of the Greek RevolutionThis paper explores political rituals in Modern Greece by focusing onthe 50th anniversary of the start of Greek War of Independence andthe particular place of a reburial procession in the celebrations. In 1871 the Greek state decided to proceed with the rehurial of Patriarch GregoryV, whose body, allegedly found a few days after his execution bythe Ottomans in 1821, was buried in Odessa. The decision was not simplya gesture of respect; it was meant to support the 50th anniversary ofthe Greek Revolution, and the reburial procession was planned as themain event of the celebration. As such, the reburial of Gregory V wasused as a means of making the heroic meaning of the Revolution visible,to attract mass attention and mobilize the participation of thepublic. Admittedly, the anniversary proved a major success. However,the reburial procession, the key event of the celebration, exposed atension in the celebration: not only the mourning dimension of theprocession was not compatible with the gay aspects of the nationalfeast, it also generated varied meanings, some of them directly opposingthe heroic memory of the Revolution and the irredentist prospects ofthe Greek state. This aspect suggests that, however successful, politicalrituals are inherently contradictory events always susceptible to various,even contingent, uses. (EL)
Haris Exertzoglou, Political rituals in Modem Greece: the reburial ofPatriarch Gregory V and the 50th anniversary of the Greek RevolutionThis paper explores political rituals in Modern Greece by focusing onthe 50th anniversary of the start of Greek War of Independence andthe particular place of a reburial procession in the celebrations. In 1871 the Greek state decided to proceed with the rehurial of Patriarch GregoryV, whose body, allegedly found a few days after his execution bythe Ottomans in 1821, was buried in Odessa. The decision was not simplya gesture of respect; it was meant to support the 50th anniversary ofthe Greek Revolution, and the reburial procession was planned as themain event of the celebration. As such, the reburial of Gregory V wasused as a means of making the heroic meaning of the Revolution visible,to attract mass attention and mobilize the participation of thepublic. Admittedly, the anniversary proved a major success. However,the reburial procession, the key event of the celebration, exposed atension in the celebration: not only the mourning dimension of theprocession was not compatible with the gay aspects of the nationalfeast, it also generated varied meanings, some of them directly opposingthe heroic memory of the Revolution and the irredentist prospects ofthe Greek state. This aspect suggests that, however successful, politicalrituals are inherently contradictory events always susceptible to various,even contingent, uses. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2001-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 23 (2001); 153-182 (EL)
Mnimon; Vol 23 (2001); 153-182 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.