Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ TOΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΙΛΛΕΤ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ (δεύτερο μισό 19ου αι.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ TOΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΙΛΛΕΤ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ (δεύτερο μισό 19ου αι.) (EL)
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ TOΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΙΛΛΕΤ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ (δεύτερο μισό 19ου αι.) (EN)

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Dimitrios Stamatopoulos, The Church as State: representations of the Orthodoxmillet and the model of constitutional monarchy (second half of thenineteenth century)The institutionalised introduction of secular elements into the administrationof the Patriarchate of Constantinople after the ratification ofthe General Regulations (1860-1862) created the conditions for the emergenceof a discourse aimed at the internal reorganization of ecclesiasticalinstitutions based on the state model. This model was adopted not onlyby reform-minded circles but also by representatives of the clericalistwing, each with completely different political aims. The model of constitutionalmonarchy appeared as the most «functional» for solving thecentral political problem posed by the clericalist wing in the discussion:how could a regime of patriarchal centralization be applied without confutingthe essence of reform. This model of constitutionality prevailednot only because the reformers preferred it as an alternative version ofrestructuring the millet but because the clericalists espoused and promotedit in the form of a state model: that of the constitutional monarchy.And their aim was not only to prevent the domination of thelay element but also to avoid the formation of a public sphere, whichin any case in Eastern and Southeastern Europe was inherent in theemergence of a discourse on nation and nationalism. (EL)
Dimitrios Stamatopoulos, The Church as State: representations of the Orthodoxmillet and the model of constitutional monarchy (second half of thenineteenth century)The institutionalised introduction of secular elements into the administrationof the Patriarchate of Constantinople after the ratification ofthe General Regulations (1860-1862) created the conditions for the emergenceof a discourse aimed at the internal reorganization of ecclesiasticalinstitutions based on the state model. This model was adopted not onlyby reform-minded circles but also by representatives of the clericalistwing, each with completely different political aims. The model of constitutionalmonarchy appeared as the most «functional» for solving thecentral political problem posed by the clericalist wing in the discussion:how could a regime of patriarchal centralization be applied without confutingthe essence of reform. This model of constitutionality prevailednot only because the reformers preferred it as an alternative version ofrestructuring the millet but because the clericalists espoused and promotedit in the form of a state model: that of the constitutional monarchy.And their aim was not only to prevent the domination of thelay element but also to avoid the formation of a public sphere, whichin any case in Eastern and Southeastern Europe was inherent in theemergence of a discourse on nation and nationalism. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2001-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 23 (2001); 183-220 (EL)
Mnimon; Vol 23 (2001); 183-220 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.