ΕΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1897-1915

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1897-1915 (EL)
ΕΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1897-1915 (EN)

ΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ

Eugènia Kremmyda, Un industriel inventorie sa fortune: Georges Georgiadès,1897-1915Fondé sur les bilans annuels et les grands livres sur lesquels GeorgesGeorgiadès, fondateur de la menuiserie mécanique Georgiadès et Sékéris,inscrivait les évolutions de sa fortune personnelle, cet article présenteles activités et les choix d'investissements d'un industriel grec durant lapériode politiquement instable allant de la guerre gréco-turque de 1897au début de la première guerre mondiale.G. Georgiadès illustre une stratégie entrepreneuriale assez originale.En effet, après avoir privilégié des secteurs traditionnels tels que lacréance et les entreprises, il se tourne, à partir de 1904, vers l'investissementimmobilier afin d'équilibrer son budget personnel et de financerson activité principale. La pratique d'investissements dans plusieursdomaines d'activité économique et surtout, la recherche de secteurs aurendement plus stable, sont véritablement les traits caractéristiques del'activité de cet entrepreneur du début du siècle. Ainsi, la stabilité quifait si souvent défaut à l'industrie s'avère être un facteur de premièreimportance dans les choix des investisseurs moyens de cette période. (EL)
Eugènia Kremmyda, Un industriel inventorie sa fortune: Georges Georgiadès,1897-1915Fondé sur les bilans annuels et les grands livres sur lesquels GeorgesGeorgiadès, fondateur de la menuiserie mécanique Georgiadès et Sékéris,inscrivait les évolutions de sa fortune personnelle, cet article présenteles activités et les choix d'investissements d'un industriel grec durant lapériode politiquement instable allant de la guerre gréco-turque de 1897au début de la première guerre mondiale.G. Georgiadès illustre une stratégie entrepreneuriale assez originale.En effet, après avoir privilégié des secteurs traditionnels tels que lacréance et les entreprises, il se tourne, à partir de 1904, vers l'investissementimmobilier afin d'équilibrer son budget personnel et de financerson activité principale. La pratique d'investissements dans plusieursdomaines d'activité économique et surtout, la recherche de secteurs aurendement plus stable, sont véritablement les traits caractéristiques del'activité de cet entrepreneur du début du siècle. Ainsi, la stabilité quifait si souvent défaut à l'industrie s'avère être un facteur de premièreimportance dans les choix des investisseurs moyens de cette période. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1999-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 21 (1999); 109-131 (EL)
Mnimon; Vol 21 (1999); 109-131 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.