ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΑΘΗΝΑ, 1930-1990

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Mnimon  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΑΘΗΝΑ, 1930-1990 (EL)
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΑΘΗΝΑ, 1930-1990 (EN)

ΛΟΥΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
Christos Loukos, Imprimerie et imprimeurs dans l'état grec. Première approche: Athènes, 1930-1990 En utilisant comme source principale les dossiers individuels des employés et des entrepreneurs du TAT (Caisse de la sécurité sociale des imprimeurs) et aussi des témoignages oraux d'anciens imprimeurs, nous essayons, à partir de l'exemple d'Athènes (c. 1930-1990) de poser quelques hypothèses de base, afin de construire une première image de l'imprimerie et des imprimeurs dans l'état grec. Nous donnons une première réponse aux questions suivantes: qui devient imprimeur, quelle est la patrie des imprimeurs, quel est leur niveau intellectuel, à quel âge commercent-ils le métier, quel est leur sexe, leurs spécialisations etc. ; en un mot, quel est le monde des imprimeurs. On examine aussi par quelles critères (stabilité on non d'emploi, taux des salaires, conditions de travail, possibilité d'ascension sociale etc.) pourraient les imprimeurs être incorporer dans Γ «aristocratie» des ouvriers. Sont indiquées les raisons qui permettent avec sûreté cette classification seulement pour les imprimeurs qui sont employés dans la presse quotidienne et périodique. On souligne l'activité intense des syndicats des imprimeurs, leur participation dans la lutte sociale; aussi, comment ont-ils réagi à Fin troduction des nouvelles technologies dans leur metier. On remarque, enfin, les stratégies des ceux qui entreprennent la transition de la condition d'ouvrier salarié à celle du petit entrepreneur indépendant. En ce qui concerne les entrepreneurs, nous soulignons la concentration de la plupart des imprimeries dans quelques rues du centre d'Athènes, l'utilisation d'un personnel qui change plusieurs fois d'entreprise selon l'offre d'emploi, les tentatives de modernisation technologique, la confrontation des employés et des entrepreneurs, l'utilisation de méthodes paternalistes par ces derniers etc. Enfin, nous posons la question si la domination de l'imprimerie électronique a fait disparaître définitivement l'art de Gutenberg, ou si elle l'a fait passé dans une nouvelle phase historique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2002-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 24 (2002); 307-326 (EL)
Mnimon; Vol 24 (2002); 307-326 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)