ΕΞΩΓΑΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ (1750-1940). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
ΕΞΩΓΑΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ (1750-1940). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (EL)
ΕΞΩΓΑΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ (1750-1940). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (EN)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
Maria Papathanassiou, Illegitimate Children and Foster Children in the Eastern Alps: Research Directions and Perspectives This article deals with the history of illegitimate and foster children (usually also illegitimate) in the region of Eastern Alps (Austria) between the mid-18th and the early 20th centuries. During that period these childrens' number, though not stable, remained considerably high in absolute and relative terms. The paper discerns three basic trends in literature on the subject and comments on their results: a) Studies related to an international historical debate on bastardy in Europe and trying to explain impressive statistical data by pointing to social and economic factors, such as the domination of animal husbandry, the system of inheritance, the family system, labour organization and the so-called «agricultural revolution» in Europe. b) Studies on legislation, on official politics regarding single mothers and illegitimate or foster children, as well as studies on public institutions taking care of illegitimate children and their mothers from the second half of the 18th century on. Austrian law did not provide clearly for illegitimate children until the civil code was enacted in 1811 and only in 1919 a new law came into being regarding illegitimate and foster children together. c) Studies in a «history from below» direction, regarding people and their experiences but clearly not dominating the field in terms of numbers as well as analytical breadth. This essay suggests a more systematic approach in this last direction, particularly by comparing social groups, for example illegitimate children with peasant children, illegitimate children in rural with illegitimate children in urban environments, illegitimate foster children with other foster children in rural Austria, single mothers born and grown up as illegitimate children themselves with single mothers born and grown up as peasant daughters etc. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2002-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 24 (2002); 327-343 (EL)
Mnimon; Vol 24 (2002); 327-343 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.