«ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΠΟΜΑΚΟΥΣ!» ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΠΟΜΑΚΟΥΣ!» ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (EL)
«ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΠΟΜΑΚΟΥΣ!» ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (EN)

ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ

Fotini Tsibiridou, «On nous appelle Pomah). Héritages et politiques, constructionset expériences des identités minoritaires et marginalesCe texte puise ses données et ses arguments d'une «ethnographie» quiest en voie de publication en France. La dernière traite des constructionssocioculturelles des identités dans la montagne du Rhodope de la Thracegrecque. Elle cherche à relever les manières avec lesquelles les identitésculturelles, sexuelles et sociales dont la plus récente, l'identité ethnique,sont vécues par les sujets. La montagne du Rhodope est habitée par despopulations musulmanes slavophones qui sont marginales par rapport à la majorité de la «minorité musulmane» de la Thrace grecque, à partirde 1923.Dans le texte présent, la problématique anthropologique (théorie,terrain, ethnographe) est d'abord exposée de manière raccourcie; par lasuite, ce texte est centré sur le passé de ces populations, ou, mieux, surle traitement du passé et de son héritage sur le présent.Dans ce cadre, ambiguïtés, ambivalences, états conflictuels et réticencessemblent définir des identités culturelles et sociales différentessous le poids des macro- et micro-politiques et des conditions sociohistoriquesprécises. Or, toutes ces sociétés montagnardes avaient unpoint au moins en commun: l'héritage du passé d'une identificationcommune hétérodéfinie par les groupes voisins, stigmatisée par des attributsnégatifs comme «différent» et «inférieur», «minoritaire» et «marginal», «infidèle» et «peu fiable».Ces discriminations en héritage sont littéralement «incorporées» dansles attitudes quotidiennes et rituelles des sujets sociaux, comme la recherchesur le terrain l'a constaté; leurs pratiques comprennent, entreautres, l'adoption du silence, l'hésitation de s'extrérioriser et de s'exposer, l'immobilisation devant la présence de tout pouvoir, la symbolisationdans la situation suspendue, le passage dans la marge de la modernité. (EL)
Fotini Tsibiridou, «On nous appelle Pomah). Héritages et politiques, constructionset expériences des identités minoritaires et marginalesCe texte puise ses données et ses arguments d'une «ethnographie» quiest en voie de publication en France. La dernière traite des constructionssocioculturelles des identités dans la montagne du Rhodope de la Thracegrecque. Elle cherche à relever les manières avec lesquelles les identitésculturelles, sexuelles et sociales dont la plus récente, l'identité ethnique,sont vécues par les sujets. La montagne du Rhodope est habitée par despopulations musulmanes slavophones qui sont marginales par rapport à la majorité de la «minorité musulmane» de la Thrace grecque, à partirde 1923.Dans le texte présent, la problématique anthropologique (théorie,terrain, ethnographe) est d'abord exposée de manière raccourcie; par lasuite, ce texte est centré sur le passé de ces populations, ou, mieux, surle traitement du passé et de son héritage sur le présent.Dans ce cadre, ambiguïtés, ambivalences, états conflictuels et réticencessemblent définir des identités culturelles et sociales différentessous le poids des macro- et micro-politiques et des conditions sociohistoriquesprécises. Or, toutes ces sociétés montagnardes avaient unpoint au moins en commun: l'héritage du passé d'une identificationcommune hétérodéfinie par les groupes voisins, stigmatisée par des attributsnégatifs comme «différent» et «inférieur», «minoritaire» et «marginal», «infidèle» et «peu fiable».Ces discriminations en héritage sont littéralement «incorporées» dansles attitudes quotidiennes et rituelles des sujets sociaux, comme la recherchesur le terrain l'a constaté; leurs pratiques comprennent, entreautres, l'adoption du silence, l'hésitation de s'extrérioriser et de s'exposer, l'immobilisation devant la présence de tout pouvoir, la symbolisationdans la situation suspendue, le passage dans la marge de la modernité. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1999-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 21 (1999); 163-182 (EL)
Mnimon; Vol 21 (1999); 163-182 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.