ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (17ος-18ος ΑΙ.)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Mnimon  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (17ος-18ος ΑΙ.) (EL)
ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (17ος-18ος ΑΙ.) (EN)

ΖΕΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Eleftheria Zéi, Sur le temps et les temps des sociétés insulaires dans lesarchives notariales (17e-18e siècles)L'étude du «temps» en tant que catégorie sociale et culturelle peut seprêter à de nouvelles interprétations des sociétés insulaires modernes,notamment en ce qui concerne les périodes dites transitoires de leurhistoire. Dans l'article présent sont signalés deux usages caractéristiquesdu temps dans les archives notariales des Cyclades (17e-18e siècle), l'unconcernant la possession-exploitation et le travail de la ]erte, et l'autrele «temps à venir», à travers les sens et les représentations différentesdu terme «éternel» {αιώνων).Les temps agricoles différents qui se croisent dans les contratsagricoles insulaires du 17e et du 18e siècle semblent indiquer la coexistenceou la transition entre deux sociétés agricoles et deux mentalitéséconomiques différentes: entre la société des maîtres et des agriculteursdans les fiefs insulaires de la domination latine, société quirepose sur les grandes durées des rapports féodaux et des droits successoriauxsur la terre, et la société des petits «tenanciers» libres, qui,outre la voie successoriale, commencent à avoir accès à la terre à traversleur travail et leur argent.Le terme «éternel» qui est systématiquement repéré dans les contratsagricoles ainsi que dans les testaments et les contrats des dotsinsulaires du 17e et 18e siècle, caractérise le droit de possession sur lesbiens immeubles et semble en général correspondre à la durée de viede deux ou trois générations; en même temps, à travers le rapport économiqueet sociale qui, par la transmission des biens d'une générationà l'autre, s'établit entre le testateur et la société insulaire, le terme«éternel» semble-t-il aussi désigner l'établissement d'un rapport moralentre la petite société insulaire et la grande collectivité chrétienne, unrapport de plus en plus monétarisé au cours du 18e siècle, où l'objetrevendiqué est autant la mémoire humaine que le salut divin après lamort. (EL)
Eleftheria Zéi, Sur le temps et les temps des sociétés insulaires dans lesarchives notariales (17e-18e siècles)L'étude du «temps» en tant que catégorie sociale et culturelle peut seprêter à de nouvelles interprétations des sociétés insulaires modernes,notamment en ce qui concerne les périodes dites transitoires de leurhistoire. Dans l'article présent sont signalés deux usages caractéristiquesdu temps dans les archives notariales des Cyclades (17e-18e siècle), l'unconcernant la possession-exploitation et le travail de la ]erte, et l'autrele «temps à venir», à travers les sens et les représentations différentesdu terme «éternel» {αιώνων).Les temps agricoles différents qui se croisent dans les contratsagricoles insulaires du 17e et du 18e siècle semblent indiquer la coexistenceou la transition entre deux sociétés agricoles et deux mentalitéséconomiques différentes: entre la société des maîtres et des agriculteursdans les fiefs insulaires de la domination latine, société quirepose sur les grandes durées des rapports féodaux et des droits successoriauxsur la terre, et la société des petits «tenanciers» libres, qui,outre la voie successoriale, commencent à avoir accès à la terre à traversleur travail et leur argent.Le terme «éternel» qui est systématiquement repéré dans les contratsagricoles ainsi que dans les testaments et les contrats des dotsinsulaires du 17e et 18e siècle, caractérise le droit de possession sur lesbiens immeubles et semble en général correspondre à la durée de viede deux ou trois générations; en même temps, à travers le rapport économiqueet sociale qui, par la transmission des biens d'une générationà l'autre, s'établit entre le testateur et la société insulaire, le terme«éternel» semble-t-il aussi désigner l'établissement d'un rapport moralentre la petite société insulaire et la grande collectivité chrétienne, unrapport de plus en plus monétarisé au cours du 18e siècle, où l'objetrevendiqué est autant la mémoire humaine que le salut divin après lamort. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2005-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 27 (2005); 9-26 (EL)
Mnimon; Vol 27 (2005); 9-26 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)