Μελέτη οικογενειών περιοδικών λύσεων γύρω από τα τριγωνικά σημεία ισορροπίας στο φωτοβαρυτικό πρόβλημα των τριών σωμάτων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Μελέτη οικογενειών περιοδικών λύσεων γύρω από τα τριγωνικά σημεία ισορροπίας στο φωτοβαρυτικό πρόβλημα των τριών σωμάτων

Κόλλιας, Νικόλαος

Kollias, Nick
Ράγγος, Όμηρος
Ζαγούρας, Χαράλαμπος
Περδίος, Ευστάθιος

The topic of this thesis deals with the Restricted Photogravitational Three Body Problem, which is an unsolved problem in Astrophysics and Celestial Mechanics. Research is carried out concerning the equilibrium points, around which families of periodic solutions can be identified.
Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας αποτελεί το Φωτοβαρυτικό Πρόβλημα των Τριών Σωμάτων, ένα άλυτο πρόβλημα που απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί τον τομέα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Κλασικής Αστροφυσικής τουλάχιστον τους τελευταίους δύο αιώνες. Διεξάγεται μελέτη των σημείων ισορροπίας του συστήματος και προσδιορίζονται οικογένειες περιοδικών λύσεων, οι οποίες στην περίπτωσή μας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από το μέγεθος της περιόδου τους.

Book
Μεταπτυχιακές Εργασίες

521
Triangular equilibrium points
Τριγωνικά σημεία ισορροπίας
Φωτοβαρυτικό πρόβλημα των τριών σωμάτων
Photogravitational three body problem

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2008-07-23
2008-11-12T09:13:55Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.