Διφωτονικός αποχρωματισμός οργανικών ενώσεων με δυνατότητα εφααρμογής σε οπτικές μνήμες

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Διφωτονικός αποχρωματισμός οργανικών ενώσεων με δυνατότητα εφααρμογής σε οπτικές μνήμες

Καρβελά, Ειρήνη

Γιαννέτας, Βασίλιος
Μικραγιαννίοδης, Ιωάννης
Περσεφόνης, Πέτρος

Photobleaching of organic dyes after two photon excitation
Στην παρούσα εργασία, γίνεται αρχικά η μελέτη τριών χρωστικών ως προς την απόδοσή τους στη διφωτονική απορρόφηση. Με βάση τα αποτελέσματα της μέτρησης αυτής, επιλέχθηκαν οι δύο χρωστικές που παρουσίασαν ισχυρότερα το φαινόμενο, ώστε να μελετηθούν σχετικά με τον αποχρωματισμό τους. Για το λόγο αυτόν, τα δείγματα που παρασκευάστηκαν από τις ουσίες, δέχτηκαν ακτινοβολία μεγάλης έντασης, μέσω πολύ στενών παλμών laser.

Book
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φωτοαποχρωματισμός
Διφωτονική απορρόφηση
Two photon absorption
Photobleaching

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2008
2008-11-13T11:06:39Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.