Συγκριτική ανάλυση αιολικών συστημάτων και έλεγχος ισχύος σε σύστημα με ΑΜΔΤ (Ασύγχρονη Μηχανή Διπλής Τροφοδοσίας)

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Συγκριτική ανάλυση αιολικών συστημάτων και έλεγχος ισχύος σε σύστημα με ΑΜΔΤ (Ασύγχρονη Μηχανή Διπλής Τροφοδοσίας)

Μαρούδας, Διονύσης

Maroudas, Dionysis
Αλεξανδρίδης, Αντώνης
Βοβός, Νικόλαος

Διάφοροι τύποι αιολικών συστημάτων . Έμφαση σε αιολικά συστήματα με ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας και κυρίως στην επαγωγική μαχανή διπλής τροφοδοσίας . Περιγραφή του ηλεκτρονικού μετατροπέα που χρησιμοποιείται σε αυτού του είδους το σύστημα . Έλεγχος της ισχύος και προσομοίωση για δύο τύπους ελεγκτών , PI και RST . Σύγκριση των αποκρίσεων . Απόκριση PI ελεγκτή για διάφορα κέρδη .
Different types of wind energy systems . Wind energy systems with variable speed wind turbines are studied . The doubly fed induction generator . Description of the power electronic converter which is used . Power control for two regulator types , PI and RST . We compare the dynamic performances . Dynamic performance for different values of the PI regulator parameters .

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας
Variable speed wind turbines
Doubly fed induction generators
621.45
Επαγωγικές γεννήτριες διπλής τροφοδοσίας

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2008-12-01T12:03:22Z
2008-08-26


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.