Αυτόματη παραγωγή ασκήσεων για διδασκαλία της λογικής ως γλώσσας αναπαράστασης γνώσης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Αυτόματη παραγωγή ασκήσεων για διδασκαλία της λογικής ως γλώσσας αναπαράστασης γνώσης

Πολιτοπούλου, Βασιλική

Politopoulou, Vasiliki
Χατζηλυγερούδης, Ιωάννης
Γαροφαλάκης, Ιωάννης
Μακρής, Χρήστος

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων μάθησης. Ωστόσο φαίνεται ότι τα συστήματα αυτά δεν έχουν ακόμη αποκτήσει τη θέση που οραματίστηκαν οι δημιουργοί τους στο χώρο της μάθησης. Αυτό οφείλεται σε διάφορες αδυναμίες που έχουν ακόμη. Κάποιες από αυτές σχετίζονται με την παραγωγή και διαχείριση των ασκήσεων. Όσον αφορά στην πλευρά των μαθητών, τα συστήματα αυτά δεν προσφέρουν ποικιλία ασκήσεων αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασκήσεις είναι συγκεκριμένες και στατικές. Επιπλέον, οι μαθητές θέλουν οι ασκήσεις που τους δίνονται από το σύστημα να ικανοποιούν τις προσωπικές τους ανάγκες και προτιμήσεις. Από την πλευρά των καθηγητών, τα συστήματα αυτά δεν προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο για να προετοιμάσουν το μάθημά τους, μέρος του οποίου είναι και η δημιουργία ασκήσεων αφού στα περισσότερα συστήματα γίνεται χειρωνακτικά. Στο Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναπτυχθεί από την Ομάδα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) ένα ευφυές σύστημα διδασκαλίας θεμάτων ΤΝ. Το σύστημα αυτό σκοπό έχει την βοήθεια των φοιτητών σε θέματα του μαθήματος ΤΝ και ιδιαίτερα στην αναπαράσταση γνώσης. Ένα από τα θέματα αυτά είναι η κατηγορηματική λογική (ΚΛ) πρώτης τάξεως σαν γλώσσα αναπαράστασης γνώσης. Μια κατηγορία ασκήσεων που συνδέεται με το θέμα αυτό είναι η μετατροπή μιας πρότασης ΚΛ σε προτασιακή μορφή, που είναι μια μορφή κατάλληλη για αυτόματο συλλογισμό. Ένα μειονέκτημα του συστήματος είναι ότι διαθέτει ένα σύνολο ασκήσεων που δύσκολα ανανεώνεται. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας προτείνουμε και υλοποιούμε μια μέθοδο για αυτόματη παραγωγή προτάσεων ΚΛ για χρήση ως ασκήσεων για το παραπάνω θέμα. Οι παραγόμενες προτάσεις-ασκήσεις είναι διαφόρων επιπέδων δυσκολίας. Το σύστημα εκτός της παραγωγής σημασιολογικά σωστών προτάσεων εκτιμά αυτόματα και το επίπεδο δυσκολίας των προτάσεων-ασκήσεων.
In the recent years, the use of e-learning systems is steadily increasing. However, such systems do not seem to completely fulfill the vision of their creators. This is due to the fact that they still have a number of deficiencies. Some of them are related to the generation and management of exercises. From the student’s point of view, most of those systems do not offer a variety of exercises, because in most cases the exercises are pre-specified and static. Additionally, students require exercises, which match their needs and preferences. From the teacher’s point of view, the main drawback of current systems is that they still tend to require much effort in preparing their lesson and especially in creating exercises, because in most cases it is done manually. At the Department of Computer Engineering & Informatics of the University of Patras, an intelligent tutoring system for teaching artificial intelligence (AI) aspects has been created by the AI Group. The system aims at helping students with aspects of the AI course, especially of knowledge representation. One of those aspects is exercising in first-order predicate logic as a knowledge representation language. A type of exercises related to it concerns the conversion of a logical formula into clausal form, a form suitable for automated reasoning. A deficiency of that system is however that it offers a predefined set of such exercises, which are difficult to update. In this master thesis, we propose and implement an approach for automatic generation of logical formulas to use for exercising in converting a logical formula into clausal form. The produced formulas-exercises are of various difficulty levels. The system apart from producing meaningful formulas also automatically estimates their difficulty levels.

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Thesis

Artificial intelligence teaching
371.334
Automatic logical formula-exercise generation
Αυτόματη παραγωγή λογικών προτάσεων-ασκήσεων
Διδασκαλία τεχνητής νοημοσύνης

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-01-12T09:09:02Z
2008-09-15


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.