Μελέτη δομών μετατροπέων αναλογικού σήματος σε ψηφιακό

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Μελέτη δομών μετατροπέων αναλογικού σήματος σε ψηφιακό

Καραβίτης, Κωνσταντίνος

Ευσταθίου, Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος, Γιώργος

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε σαν στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τεσσάρων μετατροπέων από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα και οι οποίοι είναι οι εξής: • Ο Dual-Slope Analog to Digital Converter. • O Tracking Analog to Digital Converter. • O Successive Approximation Analog to Digital Converter. • O Algorithmic Analog to Digital Converter. Η παραπάνω υλοποίηση αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου, που διεξάγεται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος της ιδέας αυτής είναι η δημιουργία ενός «εξ Αποστάσεως Ελεγχόμενου Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών» (Remoted Monitored & Controled Laboratory), το οποίο αφενός δεν θα υστερεί σε τίποτα από τα συνηθισμένα εργαστήρια, αφετέρου θα είναι εύκολα προσπελάσιμο από οποιονδήποτε το θελήσει, αφού θα μπορεί να δουλέψει ακόμα και «κατ’οίκον» μέσω του Διαδικτύου.
In this work four Analog to Digital converters has been designed and implemented on a single PCB: Dual-Slope Analog to Digital Converter. Tracking Analog to Digital Converter. Successive Approximation Analog to Digital Converter. Algorithmic Analog to Digital Converter. The aforementioned system of four converters enchances the capabilities of an internal project that is carried out in the Laboratory of Electronic Applications of the ECE department of University Patras. Objective of this project named “Remoted Monitored & Controled Laboratory” (RMCLab), is to provide to the departmet’s students access via the internet to an electronic laboratory that employs real infrastructure, real hardware and real circuits.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Μετατροπή
Μετατροπέας
Converter
Conversion

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2008-10-08
2009-01-12T09:17:44Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.