Εκπαιδευτικό λογισμικό "Ενέργεια"

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Εκπαιδευτικό λογισμικό "Ενέργεια"

Καρακασιλιώτης, Παναγιώτης

Καββαδίας, Δημήτριος
Ράγγος, Όμηρος
Ζαγούρας, Χαράλαμπος

Εκπαιδευτικό λογισμικό
-

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Thesis

Εκπαιδευτικό λογισμικό
Ενέργεια
Energy
Education
Εκπαίδευση
Educational software
Δημοτικά σχολεία
Elementary schools

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2008-07-03
2009-01-14T10:58:02Z


6*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.