Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος για επεξεργασία ήχου με χρήση του επεξεργαστή Nios II και υλοποίηση του στο DE2 Board της Altera

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Σχεδίαση ψηφιακού συστήματος για επεξεργασία ήχου με χρήση του επεξεργαστή Nios II και υλοποίηση του στο DE2 Board της Altera

Βασσάλος, Ευάγγελος

Vassalos, Evangelos
Οικονόμου, Γεώργιος
Μπακάλης, Δημήτριος
Ζυγούρης, Ευάγγελος

The system that has been developed, is based on the ALTERA‘s soft-core processor Nios II. It implements basic sound-processing routines such as echo, reverberation, volume leveling, fir filtering and the control of the system is achieved via an infra red keyboard (wireless). All fundamental concepts are analyzed, and both the processor and the peripherals used (VGA, LCD, PIO etc) are described in detail. The system was implemented on the ALTERAs DE2 Board.
Το σύστημα που σχεδιάστηκε βασίζεται στον soft-core επεξεργαστή Nios II της ALTERA. Εκτελεί βασικές ρουτίνες επεξεργασίας ήχου όπως echo, reverberation, volume leveling, fir filtering και ο έλεγχος του επιτυγχάνεται ασύρματα, μέσω ενός πληκτρολογίου υπερύθρων. Αναλύονται όλες οι βασικές έννοιες, και περιγράφεται τόσο ο επεξεργαστής όσο και οι περιφερειακές μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν (VGA, LCD, PIO κτλ.). Το όλο σύστημα υλοποιήθηκε στο DE2 Board της ALTERA.

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Thesis

Digital system design
FPGA
006.5
Sound processing
Nios
Ψηφιακή σχεδίαση συστημάτων
Επεξεργασία ήχου

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-01-15T07:52:42Z
2008-10-03


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.