Δημιουργία διαδραστικής βάσης δεδομένων για ινδολοκαρβαζολικά και φλαβονοειδικά παράγωγα : σχέσεις δομής-δράσης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Δημιουργία διαδραστικής βάσης δεδομένων για ινδολοκαρβαζολικά και φλαβονοειδικά παράγωγα : σχέσεις δομής-δράσης

Μακροδήμητρα, Βασιλική

Νικολαρόπουλος, Σωτήριος
Μακροδήμητρα, Βασιλική
Παπαπετρόπουλος, Ανδρέας
Τοπούζης, Σταύρος

The purpose of my master was the creation of a database for indolocarbazole and flavones derivates. The data were about the role of indolocarbazole and flavones derivates to the CDKW/cyclin complexes in many cell lines.
Η διπλωματική εργασία αφορά στη δημιουργία βάσης δεδομένων για ινδολοκαρβαζολικά και φλαβονοειδικά παράγωγα. Τα δεδομένα που εισήχθησαν στη βάση αφορούν κυρίως στη δράση ινδολοκαρβαζολικών και φλαβονοειδικών αναλόγων στα σύμπλοκα CDKs/κυκλινών σε πολυάριθμες κυτταρικές σειρές.

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Thesis

Παράγωγα
Βάσεις δεδομένων
Databases
571.84
Derivatives

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-01-15T10:38:13Z
2008-06-25


6*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.