Μελέτη του ρόλου των υποδοχέων φυσικής ανοσίας (mannose receptors, toll-like receptors) στην αλληλεπίδραση της P. aeruginosa με ανθρώπινα μονοκύτταρα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Μελέτη του ρόλου των υποδοχέων φυσικής ανοσίας (mannose receptors, toll-like receptors) στην αλληλεπίδραση της P. aeruginosa με ανθρώπινα μονοκύτταρα

Ξαπλαντέρη, Παναγιώτα

Αναστασίου, Ευάγγελος
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Xaplanteri, Panagiota
Παληογιάννη, Φωτεινή
Χριστοφίδου, Μυρτώ
Φλωρδέλλης, Χριστόδουλος
Σπηλιοπούλου, Ίρις

The aim of the study was to delineate the mechanisms of P.aeruginosa interaction with specific PRRs on macrophages. Our data suggest that TLR2 and Mannose receptor synergize for maximum activation of human macrophages during Pseudomonas infection.
Σκοπός της μελέτης ήταν η αποσαφήνιση των μηχανισμών με τους οποίους η P.aeruginosa διαντιδρά με τους PRRs των μακροφάγων. Από τα δεδομένα μας οι υποδοχείς TLR2 και Mannose receptor συνεργάζονται προς μέγιστη ενεργοποίηση των μακροφάγων σε απάντηση στη λοίμωξη από P.aeruginosa

Διδακτορικές Διατριβές
Thesis

Υποδοχείς φυσικής ανοσίας
Toll like receptors
Ψευδομονάδα
Mannose receptor
Pseudomonas
616.92
Υποδοχέας μαννόζης
Pattern recognition receptors

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-01-16T07:54:03Z
2008-06-02


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.