Εύρεση σχεδιαστικών αποκλίσεων αντικειμένων με υφή

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Εύρεση σχεδιαστικών αποκλίσεων αντικειμένων με υφή

Πρινόπουλος, Σαράντης

Prinopoulos, Sarantis
Δερματάς, Ευάγγελος
Στουραίτης, Θάνος

Αυτή η εργασία μελετά την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας από υπολογιστές για την επίλυση του προβλήματος της ανίχνευσης ατελειών σε υφάσματα από τις βιομηχανίες παραγωγής υφασμάτων. Προτείνεται μία νέα μέθοδος ανίχνευσης ατελειών, η οποία αποτελείται από ένα περιττό συμμετρικό φίλτρο Gabor πραγματικών τιμών, ένα άρτιο συμμετρικό φίλτρο Gabor πραγματικών τιμών και ένα φίλτρο εξομάλυνσης. Κατά την ανάπτυξη της μεθόδου, τα φίλτρα Gabor σχεδιάζονται με βάση τα χαρακτηριστικά του texture που εξάγονται βέλτιστα από μία εικόνα ενός μη ελαττωματικού υφάσματος με τη χρήση ενός Gabor Wavelet Network (GWN). Η απόδοση της προτεινόμενης μεθόδου αξιολογείται με τη χρήση ενός σετ εικόνων υφασμάτων που προέρχονται από μία βάση δεδομένων που περιέχει μία μεγάλη ποικιλία εικόνων ομογενών υφασμάτων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ακρίβεια στην ανίχνευση ατελειών με πολύ λίγες λάθος ανιχνεύσεις, από όπου φαίνεται η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου. Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις δυνατότητες της μεθόδου και ένας υπολογισμός του υπολογιστικού φορτίου που χρειάζεται για την υλοποίηση της έδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε συστήματα ανίχνευσης πραγματικού χρόνου.
-

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Νευρωνικά δίκτυα
Fabric defects
Gabor wavelet networks
Ατέλειες υφασμάτων

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-02-17
2009-05-25T15:55:36Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.