Μελέτη και κατασκευή συστήματος υβριδικού Α.Π.Ε. μικρής ισχύος αιολικής και φωτοβολταϊκής διάταξης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Μελέτη και κατασκευή συστήματος υβριδικού Α.Π.Ε. μικρής ισχύος αιολικής και φωτοβολταϊκής διάταξης

Γιακουμής, Ιάκωβος

Μητρονίκας, Επαμεινωνδας
Σαφάκας, Αθανάσιος
Yiakoumis, Iakovos

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πειραματική μελέτη διατάξεων μετατροπής αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Αρχικά, στην εργασία αναλύονται οι κυριότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), με μικρές αναφορές στο κάθε σύστημα ξεχωριστά. Στη συνέχεια της εργασία, εξηγείται το φαινόμενο της δημιουργίας ανέμων στην ατμόσφαιρα, τονίζεται ο σημαντικός ρόλος που έπαιζε ο άνεμος από τα αρχαία χρόνια, παρατίθεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή, αναλύονται τα μέρη της ανεμογεννήτριας, επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ενέργειας που παράγεται από τον άνεμο. Τέλος αναφέρονται κάποιες αποθηκευτικές διατάξεις και στη συνέχεια αναλύονται περιληπτικά οι συσσωρευτές, αφού στο σύστημα μας υπάρχει χρήση συσσωρευτών. Επιπλέον, αναφέρουμε τα βασικά στοιχειά για ένα μετεωρολογικό σταθμό, τον οποίο και δημιουργήσαμε για το σκοπό της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στη συνέχεια έχουμε την επεξήγηση του τρόπου εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας την οποία απέκτησε το εργαστήριο για σκοπούς μελέτης. Επιπλέον επεξηγείται η κατασκευή ορισμένων κυκλωματικών διατάξεων, μέσω των οποίων γίνεται δυνατός ο έλεγχος της ανεμογεννήτριας όπως επίσης και η μέτρηση, καταγραφή, αποθήκευση τεσσάρων βασικών στοιχειών (ταχύτητα ανέμου, διεύθυνση ανέμου, τάση και ρεύμα στο φορτίο) τα οποία θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια της διπλωματικής ώστε να δημιουργήσουμε ανεμολογικά δεδομένα για την περιοχή του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως επίσης και για την κατασκευή της καμπύλης φόρτισης της ανεμογεννήτριας του Εργαστηρίου Η.Μ.Ε. Ταυτοχρόνως με τις ίδιες κυκλωματικές διατάξεις έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε δεδομένα από τα οποία μετά από επεξεργασία μπορούμε να λάβουμε την παραγόμενη ενέργεια από το κάθε σύστημα, ενώ παρουσιάζονται οι πειραματικές καμπύλες οι οποίες έχουν εξαχθεί από τα πειραματικά δεδομένα της διπλωματικής. Το επόμενο μέρος της διπλωματικής μου εργασίας αναφέρετε στα ηλιακά ΦΒ-συστήματα, αναφέροντας τα βασικότερα μεγέθη τα οποία επηρεάζουν την απόδοση τους. Επίσης αναφέρονται οι βασικότεροι τύποι υλικών κατασκευές ΦΒ-στοιχειών για τα οποία αναφέρουμε τις βασικότερες παραμέτρους τους. Αναφέρουμε επίσης κάποια πειραματικά συστήματα τα οποία προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγή ενέργειας από τα ΦΒ. Μετά ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις των πειραματικών αποτελεσμάτων τα οποία έχουμε πάρει από τις πειραματικές μας διατάξεις. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια να αναπτύξουμε ένα μαθηματικό μοντέλο με τα οποίο προσπαθούμε να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, αν συμφέρει η όχι από οικονομικής άποψης, το θέμα της επένδυσης χρημάτων σε ΦΒ-σταθμούς.
-

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Renewable energy sources
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
621.042

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-05-25T16:18:45Z
2009-02-13


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.