Μελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισμικού παράδοσης ηλεκτρονικών μαθημάτων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Μελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισμικού παράδοσης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Ορφανού-Ραυτοπούλου, Ευγενία
Χαρμπίλα, Βασιλική
Τσάκωνας, Γιάννης
Παπούλιας, Βασίλης
Βαλής, Χρήστος

--
Η μελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισμικού για την παράδοση ηλεκτρονικών μαθημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης: “Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και των αντίστοιχων δικτυακών υποδομών για επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών” του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», Υποέργο 1: Ανάπτυξη θεματικών πυλών & Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539.
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ», ΥΠΕΠΘ

Technical Report

Διαδικτυακή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2010-03-01T11:08:46Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.