Απολογισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για το έτος 1990

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Απολογισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για το έτος 1990

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 1990.

Technical Report

Ετήσιες αναφορές
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2011-05-09T08:18:03Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.