Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2007 (EL)
Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης

Ρήγκου, Ευαγγελία

Πιντέλας, Παναγιώτης
Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος
Ράγκος, Όμηρος

Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης και υπηρεσίες εξατομίκευσης
E-learning communities and personalization

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Image
Thesis

Ηλεκτρονική κοινότητα
Personalization
Εξατομίκευση
371.3
E-learning Communities

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2007-07-09
2007-07-31T09:22:34Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.