Συμβολή στη μελέτη της αύξησης και της ηθολογίας της τσιπούρας (Sparus aurata, L.) στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2007 (EL)
Συμβολή στη μελέτη της αύξησης και της ηθολογίας της τσιπούρας (Sparus aurata, L.) στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού

Δημητρίου, Ευάγγελος

Κουτσικόπουλος, Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης, Θεόδωρος
Dimitriou, Evaggelos
Κουμουνδούρος, Γεώργιος
Σωμαράκης, Στυλιανός
Φερεντίνος, Γεώργιος
Χιντήρογλου, Χαρίτων
Κασπίρης, Παναγιώτης

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη βιολογία και την ηθολογία του είδους Sparus aurata στη διάρκεια της διαβίωσής του στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού. περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες 1. βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες του συμπλέγματος, και οι χωρικές και χρονικές διαφοροποιήσεις του 2.στοιχεία της βιολογίας και της ηθολογίας του είδους στις διαφορετικές λιμνοθάλασσες του συμπλέγματος 3.πρότυπα εκμετάλευσης Λ/Θ και η επίδρασή τους στα αποτελέσματα της αλιείας 4.μια πρώτη αξιολόγηση της επίδρασης που έχει η ανάπτυξη της εντατικής καλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή πάνω στους φυσικούς πληθυσμούς του είδους στο λιμνοθαλάσσιο σύμπλεγμα.
The study concerns the biology and behaviour of Sparus aurata during its presence in the lagoons of the Messolonghi-Etoloko (Western Greece). The following four components are included: 1. spatial variability and temporal fluctuations of the abiotic parameters in the area of the lagoons 2.elements of the biology and behaviour of the species in the different lagoons of the area 3.exploitation pattern of the biology of the lagoons and their contribution to the recorded landings 4.a first approach to estimate the influence of the intensive fish farming in the area on the wild populations of the species in the lagoons

Διδακτορικές Διατριβές
Book

Ιχθυοκαλλιέργεια
Μεταναστεύσεις
Sparus aurata
Παραγωγή
Migration
577.63
Production
Lagoons of Messolonghi-Etoliko
Cormoran
Aquacalture
Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού
Κορμοράνοι

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2007-10-17T10:02:01Z
2007-07-09
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.