Η αρχιτεκτονική αναφοράς μαθησιακών χώρων CROP : μια πρώτη προσέγγιση

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Η αρχιτεκτονική αναφοράς μαθησιακών χώρων CROP : μια πρώτη προσέγγιση

Τσιακμάκη, Μαρία

Tsiakmaki, Maria

Στην αναφορά αυτή μοντελοποιούμε το πρόβλημα παροχής υπηρεσιών μάθησης ώστε να διασφαλίζεται η προσαρμοστική απόκριση του συστήματος σε διαπιστούμενες ανάγκες του χρήστη. Η πρότασή μας επεκτείνει και βασίζεται στο πρότυπο της Αρχιτεκτονικής CROP (Concept-Resource-Order-Product) Μαθησιακών Αντικειμένων. Στην προτεινόμενη αντίληψη, οι Υπηρεσίες Μάθησης, νοούμενες ως Δικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) με αντικείμενο την παροχή Μαθησιακών Αντικειμένων, οργανώνονται σε Μαθησιακούς Χώρους (Learning Domains) και συνεργάζονται με στόχο τη δυναμική (run-time) σύνθεση ή τροποποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων CROP που να ανταποκρίνονται τόσο (α) σε χαρακτηριστικά του Χρήστη (γνωσιακά, στυλ, προτίμησης κλπ, γνωστά από το μοντέλο του χρήστη), όσο και (β) σε δυναμικά διαπιστούμενες ανάγκες ή προβλήματα (π.χ. χαμηλή απόδοση σε τεστ, αιτούμενο από το χρήστη πρόσθετο επεξηγηματικό υλικό κλπ) κατά τη διάρκεια χρήσης.
-

Technical Report

Semantic web
Σημασιολογικός ιστός
Υπηρεσίες μάθησης
Learning services

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2012-10-14
2012-10-16T08:18:44Z
2012-10-16
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.