Προσομοίωση συμπεριφοράς αλεξικέραυνων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Προσομοίωση συμπεριφοράς αλεξικέραυνων

Βίτσας, Χρήστος

Βίτσας, Χρήστος
Σπύρου, Νικόλαος
Πυργιώτη, Ελευθερία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των καθοδικών αλεξικέραυνων στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όταν καταπονούνται από κεραυνούς. Είναι γνωστό πως οι πειραματικές μετρήσεις που μπορούν να γίνουν για την διάγνωση της συμπεριφοράς των αλεξικέραυνων είναι επίπονες, λόγω της ίδιας της φύσης του κεραυνού, και βεβαίως δαπανηρές. Οπότε γεννάται η ανάγκη δημιουργίας κάποιων μοντέλων που προσεγγίζουν όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται τις πραγματικές συνθήκες καταπόνησης των αλεξικέραυνων.
The purpose of this paper is to study the behavior of metal oxide surge arresters on power lines when they are strained by lightning. It is known that experimental measurements, which can be performed to diagnose the behavior of surge arresters are difficult, because of the very nature of lightning, and certainly costly. Thus rises the need for some models, which represent as much as possible realistically the real stress condition of surge arresters.

Dataset

Κεραυνοί
Surge arresters
Αλεξικέραυνα
Lightnings
621.317

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2011
2012-10-19
2012-10-19T05:39:01Z


12*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.