δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοOffsets of curves on rational B-spline surfaces (EN)

Bardis, L (EN)
Patrikalakis, NM (EN)

N/A (EN)

The construction of offset curves is an important problem encountered often in design processes and in interrogation of geometric models. In this paper the problem of construction of offsets of curves lying on the same parametric surface is addressed. A novel algorithm is introduced, whose main feature is the use of geodesic paths to determine points of the offset. The offset is then approximated in the underlying surface parameter space by B-splines interpolating data points obtained by traveling a known distance along the geodesics departing from corresponding points of the progenitor in a direction perpendicular to the latter. A comprehensive error checking scheme has been devised allowing adaptive improvement of the approximation of the offset. The applicability of the algorithm is demonstrated by number of numerical examples. © 1989 Springer-Verlag New York Inc. (EN)

journalArticle

Splines (EN)
Surfaces (EN)
Mathematical Techniques--Polynomials (EN)
Offset Curves (EN)
Parametric Surfaces (EN)
Computer Graphics (EN)
Parameter Space (EN)
B-Spline Surfaces (EN)
b-spline surface (EN)
Geometric Model (EN)
Design Process (EN)
Parametric Surface (EN)
Spline Interpolation (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Engineering with Computers (EN)

Αγγλική γλώσσα

1989


Springer-Verlag (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.