δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPath-independent integrals in anisotropic media (EN)

Tsamasphyros, G (EN)

N/A (EN)

The concept proposed by the author for the construction of path-independent integrals (PI Is) in isotropic media is generalized for the construction of PIIs in anisotropic plane bodies weakened by a number of collinear cracks. The PIIs are classified into three classes satisfying well-defined restrictions. Using this classification about fifty general forms of PIIs are given, from which an infinity of new PI Is can be constructed. In many cases the form of the proposed integrals is simpler than the already known ones. This will facilitate their use in conjunction with finite element or experimental methods. A number of illustrative examples is also given. © 1989 Kluwer Academic Publishers. (EN)

journalArticle

Path-Independent Integrals (EN)
Solids--Crack Propagation (EN)
Finite Element (EN)
Materials (EN)
Mathematical Techniques--Integration (EN)
Anisotropic Media (EN)
Experimental Method (EN)
Satisfiability (EN)
Stress Intensity Factors (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

International Journal of Fracture (EN)

1989


Kluwer Academic Publishers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.