δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPreparation and swelling of polymeric hydrogels (EN)

Andreopoulos, AG (EN)

N/A (EN)

Hydrogel polymers find extensive biomedical applications combining the properties of hydrophilic and crosslinked materials. In this work, poly(methacrylic acid) hydrogels were prepared by the copolymerization of methacrylic acid with varying amounts of 1,4-butanediol dimethacrylate. The polymerization reaction was followed by viscometric measurements and the swelling properties of the samples prepared were also investigated. Alkaline treatment of the hydrogels was performed, to define the changes induced. Finally, a correlation between swelling data, derived from loosely crosslinked samples, led to the determination of the interaction parameter of the system poly(methacrylic acid)-water. (EN)

journalArticle

Polymerization--Copolymerization (EN)
Polymeric Hydrogels (EN)
Plastics--Crosslinking (EN)
Poly(Methacrylic Acid) (EN)
Polymers (EN)
Gels--Synthesis (EN)
Interaction Parameter (EN)
Acrylics (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Journal of Applied Polymer Science (EN)

1989


JOHN WILEY & SONS INC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.