δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSurface approximation with rational B-splines (EN)

Bardis, L (EN)
Patrikalakis, NM (EN)

N/A (EN)

Many modern geometric modelers use nonuniform rational B-spline curves and surfaces as their canonical representations. Rational B-splines are a versatile representation, encompassing integral B-splines and the basic classical primitives such as conics, quadrics, and torii. However, rational B-splines representations other than these classical primitives have found little application in surface modeling. In this paper we develop approximation algorithms based on the general rational B-spline formulation. Numerical experiments indicate that rational B-splines allow a significantly more compact approximation of two classes of parametric surfaces in comparison to integral B-splines. The two classes of surfaces studied are generalized cylinders and offsets of a rational B-spline surface patch progenitor. © 1990 Springer-Verlag New York Inc. (EN)

journalArticle

Surfaces (EN)
Approximate Algorithm (EN)
Approximation Algorithms (EN)
Mathematical Techniques--Algorithms (EN)
b-spline surface (EN)
Geometric Model (EN)
Canonical Representation (EN)
Numerical Experiment (EN)
Canonical Representations (EN)
Surface Approximation (EN)
B-Splines (EN)
b-spline curve (EN)
Parametric Surface (EN)
Surface Model (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Engineering with Computers (EN)

1990


Springer-Verlag (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.