δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA fuzzy-based risk analysis of wind locations (EN)

Machias, AV (EN)
Skikos, GD (EN)

N/A (EN)

The aim of this paper is to present a method for the risk analysis of wind locations where the installation of wind energy conversion systems (WECS) seems to be very possible in the near future. The approach is based on the fuzzy sets theory. The fuzzy variables are both the wind speed and its frequency of occurrence, as they are measured on the study site. The method is developed step-by-step and it is applied on the wind data of Greek islands, focusing the interest on the extreme wind events. The results of the application are compared to those obtained through a classical risk analysis to illustrate the effectiveness of the proposed fuzzy-based approach. © 1991. (EN)

journalArticle

Risk Analysis (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Renewable Energy (EN)

1991


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.