δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLocalization of rational B-spline surfaces (EN)

Bardis, L (EN)
Patrikalakis, NM (EN)

N/A (EN)

Localization of curved surfaces is an important problem in the manufacturing and inspection of mechanical elements and in the simulation of manufacturing processes. The objective of this paper is to provide an efficient method for accurate localization of a single free-form surface of the rational B-spline form. Our approach is based on the following components-first, representation of position tolerances in terms of a ball offset tolerance region around the ideal rational spline surface; to facilitate interrogation and data exchange, this is followed by approximation of the bounding surfaces of the tolerance region with rational B-splines; next, optimal positioning of the target surface with respect to the ideal surface by minimizing a distance-based norm; finally, verification of compliance with position tolerance constraints. Examples illustrate our technique. © 1991 Springer-Verlag New York Inc. (EN)

journalArticle

B-Spline Surfaces (EN)
b-spline surface (EN)
Mechanical Engineering--Computer Aided Engineering (EN)
Curved Surfaces Localization (EN)
Control, Mechanical Variables--Position (EN)
Surfaces (EN)
Data Exchange (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Engineering with Computers (EN)

Αγγλική γλώσσα

1991


Springer-Verlag (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.