δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



n-dimensional minimal state-space realization (EN)

Theodorou, NJ (EN)
Mentzelopoulou, SH (EN)

N/A (EN)

Transfer Functions Realization minimal state-space realization of an n-dimensional (n-D) system whose transfer function can be expanded to a continued fraction. The state-space representation is directly derived from a circuit block diagram realization of the n-D system, and it is given in closed form. The method is based on the design of the primitive signal flow graph of the system whose transfer function can be expanded to a continued fraction of type IB. The application of this algorithm is very simple (a few additions and multiplications are required). The method can be applied to transfer functions that can be expanded to continued fraction of other types. (EN)

journalArticle

Continued Fraction (EN)
Transfer Function (EN)
Mathematical Techniques - State Space Methods (EN)
Signal Flow Graph (EN)
Continued Fraction Expansion (EN)
Multidimensional Systems (EN)
State Space (EN)
Signal Processing - Digital Techniques (EN)
State Space Representation (EN)
Seismology (EN)
Minimal State-Space Realization (EN)
Spatial Transfer Functions (EN)
Systems Science and Cybernetics (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

IEEE transactions on circuits and systems (EN)

1991


IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.