δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSVD analysis by synthesis of harmonic signals (EN)

Bakamidis, S (EN)
Dendrinos, M (EN)
Carayannis, G (EN)

N/A (EN)

An analysis by synthesis procedure based on the singular value decomposition (SVD) methodology is proposed. Using this procedure, a criterion for detecting the number of sinusoidal signals in the presence of noise is defined. Consecutive reconstructions are performed, and the resulting error power is compared to the noise variance in order to get the the best approximation of the original noncorrupted signal. The number of the singular values corresponding to a reconstruction error power as close as possible to the noise variance gives the parsimonious order. The existence of such a criterion is important for both high-quality reconstruction and spectral analysis. Various spectral estimation techniques used on a reconstructed signal make it possible to retrieve harmonics in highly noisy environment with very short data lengths. (EN)

journalArticle

Singular Value Decomposition (EN)
Signal Reconstruction (EN)
Mathematical Techniques - Estimation (EN)
Harmonic Signals (EN)
Spectrum Analysis (EN)
Spectral Estimation (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

IEEE Transactions on Signal Processing (EN)

1991


IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.