δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCO2 laser treatment of zinc-coated copper (EN)

Panagopoulos, C (EN)
Michaelides, A (EN)

N/A (EN)

Zinc-coated copper specimens were irradiated with a continuous wave CO2 laser. The laser treatment of these specimens was found to create surface alloys between zinc and copper on the surface of copper substrate. The quantity and the distribution of zinc into the copper substrate and the intensity of the created plasma on the surface of the specimen during its laser irradiation were found to be a function of the laser-power intensity and the transverse speed of the laser beam. © 1993. (EN)

journalArticle

Surfaces (EN)
Zinc coated copper (EN)
Coatings (EN)
Zinc (EN)
Surface treatment (EN)
Laser beam effects (EN)
Wear of materials (EN)
Carbon dioxide laser treatment (EN)
co2 laser (EN)
Plasmas (EN)
Copper (EN)
Laser applications (EN)
Carbon dioxide lasers (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Surface and Coatings Technology (EN)

1993


ELSEVIER SCIENCE SA LAUSANNE (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.