δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοState estimation in the batch drying of foods (EN)

Marinos-Kouris, D (EN)
Dimitratos, J (EN)
Kiranoudis, CT (EN)
Maroulis, ZB (EN)

N/A (EN)

Measurement of material moisture content is necessary for the control of product quality in batch drying. However, this variable cannot be measured on-line, and state estimation techniques are proposed. A non-linear dynamic model is developed for batch drying of foods. Process disturbances and measurement errors are modeled as stochastic processes and a hybrid extended Kalman filter is employed for state estimation. This filter is based on the local linearization of the process model around the suboptimal filter estimates. The moisture estimation approach was applied to experimental points obtained in a laboratory dryer with quite satisfactory results. (EN)

journalArticle

Batch drying (EN)
Food products (EN)
Food processing (EN)
Online material moisture measurement (EN)
ONLINE MEASUREMENT OF MATERIAL MOISTURE CONTENT (EN)
Dryers (equipment) (EN)
Stochastic control systems (EN)
Quality control (EN)
Moisture determination (EN)
Kalman filtering (EN)
Mathematical models (EN)
HYBRID EXTENDED KALMAN FILTER (EN)
State estimation (EN)
Drying (EN)
Linearization (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Drying Technology (EN)

1993


MARCEL DEKKER INC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.