δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPlanar defects in photonic crystals (EN)

Karathanos, V (EN)
Stefanou, N (EN)
Modinos, A (EN)

N/A (EN)

We establish the existence of an absolute frequency gap of the electromagnetic field in photonic crystals with tetragonal symmetry, and examine the dependence of the gap on the geometry of the structure. We calculate the transmittance through a slab of finite thickness of the material, and show that planar defects in the slab produce interface states of the electromagnetic field, at frequencies within the photonic gap, manifested by sharp resonances in the transmittance of these systems. (EN)

journalArticle

PERIODIC DIELECTRIC STRUCTURES (EN)
BAND-STRUCTURE (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Journal of Physics: Condensed Matter (EN)

1994


IOP PUBLISHING LTD (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.