δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSystolic frequency dividers/counters (EN)

Pekmestzi, KZ (EN)
Thanasouras, N (EN)

N/A (EN)

The operation of systolic counters, based on the pipelining of the conventional binary counters, is examined. The application of these circuits in the implementation of frequency dividers/counters is also presented. The proposed systolic counters have small circuit complexity and permit very high speed operation. (EN)

journalArticle

Computational methods (EN)
Bit error rate (EN)
Pipeline processing systems (EN)
Frequency dividing circuits (EN)
State assignment (EN)
Computational complexity (EN)
Response time (computer systems) (EN)
Counting circuits (EN)
High Speed (EN)
Systolic counters (EN)
Binary codes (EN)
Computer architecture (EN)
Systolic arrays (EN)
Clock pulses (EN)
Flip flop circuits (EN)
Circuit Complexity (EN)
Binary sequences (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing (EN)

Αγγλική γλώσσα

1994


IEEE, Piscataway, NJ, United States (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.