δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCa doped YBCO on the Ba site (EN)

Soifer, GA (EN)
Leventouri, Th (EN)
Perdikatsis, V (EN)
Liarokapis, E (EN)
Calamiotou, M (EN)

N/A (EN)

The effect of partial, nominal replacement of Ba with Ca on the properties of the YBa2Cu3O6+gd superconductor varies with the concentration of Ca. For nominal concentrations in Ca up to 50% a two phase system is formed: the known superconducting phase Y1-yCayBa2Cu3O6+δ and a new, non superconducting phase of composition Y1.14Ca1.58Cu3.27O6.45. The x-ray diffraction pattern of this new phase matches the Bragg peaks, as well as the commensurate and incommensurate peaks of a partially indexed pattern of the phase Y2-xCa2+xCu5O10. For nominal Ca concentrations 40 and 50%, microprobe analysis shows that the superconducting phase becomes a mixture of Y1-yCayBa2Cu3O6+° and YBa1.8Ca0.2Cu3O6.5, where Ca enters the structure in the Ba site. The microraman spectra indicate a small substitution of Ba by Ca, while the new phase shows novel characteristics. © 1995 Plenum Publishing Corporation. (EN)

journalArticle

new phase (EN)
Barium (EN)
Composition (EN)
Calcium (EN)
superconductors (EN)
Yttrium barium cuprate (EN)
Doping (additives) (EN)
Substitution reactions (EN)
Barium site (EN)
X ray diffraction (EN)
Bragg peaks (EN)
X ray diffraction pattern (EN)
Yttrium compounds (EN)
Concentration effect (EN)
Microprobe analysis (EN)
Oxide superconductors (EN)
Yttrium calcium cuprate (EN)
Two phase system (EN)
Ca substitutions (EN)
Crystal structure (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Journal of Superconductivity (EN)

1995


Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.