δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDeformed Poincaré algebra and field theory (EN)

Meessen, PAA (EN)
Zoupanos, G (EN)
Kehagias, AA (EN)

N/A (EN)

We examine deformed Poincaré algebras containing the exact Lorentz algebra. We impose constraints which are necessary for defining field theories on these algebras and we present simple field theoretical examples. Of particular interest is a case that exhibits improved renormalization properties. (EN)

journalArticle

YANG-BAXTER EQUATION (EN)
ANALOG (EN)
QUANTUM ALGEBRAS (EN)
DEFORMATIONS (EN)
LORENTZ ALGEBRA (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics (EN)

1995


ELSEVIER SCIENCE BV (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.