δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοOptimal channel assignment in cellular networks (EN)

Kazantzakis Michael, G (EN)
Rouskas Angelos, N (EN)
Anagnostou Miltiades, E (EN)

N/A (EN)

In this paper we consider the problem of assigning frequencies to mobile terminals in a cellular network. We show that an optimal solution can be obtained by solving a sequence of alternating linear and quadratic maximization programming problems. We address co-channel constraints and adopt as an objective function the maximization of potentially established calls. Our algorithm is fairly general, and does not depend on any special network structure. This study indicates that mathematical programming can be used as an efficient technique for solving the aforementioned problem. (EN)

journalArticle

channel assignment (EN)
Cellular radio systems (EN)
Optimal systems (EN)
Communication channels (information theory) (EN)
Telecommunication traffic (EN)
Cochannel constraints (EN)
Frequency allocation (EN)
cellular network (EN)
Linear programming (EN)
Telecommunication control (EN)
Optimal channel assignment (EN)
Frequency reuse (EN)
convex maximization (EN)
Optimization (EN)
Cellular networks (EN)
Signal interference (EN)
Algorithms (EN)
Quadratic maximization programming (EN)
Problem solving (EN)
Constraint theory (EN)
frequency reuse (EN)
Convex maximization (EN)
Mathematical programming (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

International Journal of Communication Systems (EN)

Αγγλική γλώσσα

1995


John Wiley & Sons Ltd, Chichester, United Kingdom (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.