δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThermally modified acrylic polymers as sorbents (EN)

Simitzis, Johannis (EN)

N/A (EN)

Acrylic fibres were modified with ethylene diamine and pyrolysed at temperatures up to 600 degrees C. According to IR spectroscopy, polymers pyrolysed at 300 degrees C contain nitrile and other groups which are present in the initial polymer. The specific surface area is decreased by increasing the pyrolysis temperature. The pore size distribution reveals mainly the presence of macropores. Acrylic polymers and those pyrolysed at 300 degrees C sorb more methylene blue and alizarin yellow from aqueous solution than a non-polar commercial sorbent of high specific surface area. The experimental results for dye sorption were treated theoretically using a diffusion-limited sorption method. The polymers can be ranked by the parameters of this method or their sorption ability. The dye sorption is little affected by the pores of the polymers and is mainly affected by the interactions between the functional groups of the polymers and those of the dyes. (EN)

journalArticle

Infrared spectroscopy (EN)
Pyrolysis (EN)
fibre modification (EN)
Alizarin yellow (EN)
Thermal modification (EN)
Amines (EN)
Dyes (EN)
ACRYLIC POLYMERS (EN)
Sorbents (EN)
SORBENTS (EN)
Specific surface area (EN)
Methylene blue (EN)
Acrylics (EN)
Sorption (EN)
Chemical modification (EN)
acrylic fibres (EN)
pyrolysis (EN)
Ethylene deamine (EN)
Pore size distribution (EN)
DIFFUSION (EN)
THERMAL MODIFICATION (EN)
Diffusion (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Polymer International (EN)

1995


John Wiley & Sons Ltd, Chichester, United Kingdom (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.