δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAn equation of state for associating fluids (EN)

Yakoumis, IV (EN)
Tassios, DP (EN)
Voutsas, EC (EN)
Kontogeorgis, GM (EN)

N/A (EN)

An equation of state (EoS) suitable for describing associating fluids is presented. The equation combines the simplicity of a cubic equation of st-ate (the Soave-Redlich-Kwong), which is used for the physical part and the theoretical background of the perturbation theory employed for the chemical (or association) part. The resulting EoS (Cubic Plus Association) is not cubic with respect to volume and contains five pure compound parameters which are determined using vapor pressures and saturated liquid densities. Excellent correlations of both vapor pressures and saturated liquid volumes are obtained for primary-alcohols (from methanol up to 1-tridecanol), phenol, tert-butyl alcohol, triethylene glycol, and water. Moreover, excellent prediction of saturated liquid volumes may be obtained from parameters which have been estimated by regressing only vapor pressures. Finally, we suggest a method for reducing the number of adjustable parameters for alcohols to three while maintaining the good correlation of vapor pressures and saturated liquid volumes. We investigate the possibility of using the homomorph approach for estimating the EoS parameters and explain the problems observed. The estimated pure compound parameters have been tested in the prediction of second virial coefficients with satisfactory results. (EN)

journalArticle

Soave-Redlich-Kwong equation (EN)
Parameter estimation (EN)
Equation of State (EN)
Vapor pressure (EN)
Perturbation techniques (EN)
Saturation (materials composition) (EN)
Homomorph approach (EN)
Second virial coefficients (EN)
Equations of state of liquids (EN)
Associating fluids (EN)
Correlation methods (EN)
Alcohols (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Industrial and Engineering Chemistry Research (EN)

1996


AMER CHEMICAL SOC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.