δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFuzzy neural networks for gas sensing (EN)

Vlachos, D (EN)
Avaritsiotis, J (EN)

N/A (EN)

The implementation of a fuzzy neural network with an array of tin oxide based gas sensors for both quantitative and qualitative gas sensing is demonstrated. The architecture of the system is presented with some references to the general theory of fuzzy sets and fuzzy calculus. Experimental results are presented in the case of gas identification between CO, ethanol and methane and in the case of CO detection in different levels of relative humidity. Finally the effect of network parameters to the functionality of the system is discussed, especially in the case of functions evaluating the fuzzy AND and OR operations. (EN)

journalArticle

Fuzzy neural network (EN)
Gas sensors (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Sensors and Actuators, B: Chemical (EN)

Αγγλική γλώσσα

1996


ELSEVIER SCIENCE SA LAUSANNE (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.