δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAbrasive wear of zinc in various environments (EN)

Papachristos, VD (EN)
El Amoush, Am (EN)
Panagopoulos, CN (EN)

N/A (EN)

The abrasive wear of zinc under the action of NaCl solutions of different pH values and deionized H2O was studied. Results obtained carrying out abrasive wear tests of zinc for the same load under dry conditions, were used as a reference. It was found that the corrosive action of the solutions led to a decrease in the wear rate, with respect to the wear rate for the dry conditions. NaCl solutions, which were more aggressive to zinc than deionized H2O, were found to be more effective than H2O in decreasing the wear rate. The wear rate was also found to depend upon the pH value of each NaCl solution, taking lower values while pH was moving to alkaline values. (EN)

journalArticle

Water (EN)
Deionized water (EN)
wear-abrasive (EN)
NaCl solutions (EN)
pH effects (EN)
Sodium chloride (EN)
Composition effects (EN)
Zinc (EN)
Deionized H2O (EN)
Abrasive wear (EN)
Solutions (EN)
Wear of materials (EN)
Abrasives (EN)
zinc (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Surface and Coatings Technology (EN)

1997


ELSEVIER SCIENCE SA LAUSANNE (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.